TOPLAM ONLINE : 1,989 | KARUS : 1,159 | HUMAN : 830
Minning Items
TürÇıkabilecek İtemler
%36.2
%4
%4
%5.45
%2
%2
%2
%0.4
%3.15
%0.6
%7
%4.75
%3.75
%1.5
%0.05
%2.5
%0.05
%1.25
%2.05
%15.55
%1.75
%36.15
%12
%12
%5.45
%2.7
%0.4
%3.15
%1
%5
%4
%3.85
%3.25
%0.25
%3
%2.5
%1.45
%0.7
%0.6
%0.5
%1.75
%0.3
Pus item detayı X
İtem Icon
İtem Adı
İtem Fiyatı Cash