TOPLAM ONLINE : 2,136 | KARUS : 1,190 | HUMAN : 946
Minning Items
TürÇıkabilecek İtemler
%52.8
%1
%1
%2
%1.5
%1
%0.3
%0.4
%1.15
%7
%4.75
%2.75
%1.5
%0.05
%2.5
%1.25
%0.75
%1
%16.55
%0.75
%52.3
%10
%10
%4.45
%0.7
%0.4
%1.5
%5
%4
%2.25
%1.45
%0.5
%2.5
%1.9
%1
%0.2
%0.5
%0.2
%1.15
Pus item detayı X
İtem Icon
İtem Adı
İtem Fiyatı Cash